Milieubescherming zwart op wit

DEKOM AG (voorheen ViDOFON AG) heeft zich sinds het begin van het nieuwe jaar gecommitteerd aan eigen milieuvoorschriften.

16.01.2009 -

Door de verhuur en verkoop van milieuvriendelijke technologieën levert DEKOM AG (voorheen ViDOFON AG) al een bijdrage aan de verbetering van het wereldwijde klimaat en de bescherming van het milieu. Door de wereldwijde toepassing van videoconferenties zal in de toekomst een aanzienlijke reductie van CO2-emissies mogelijk zijn. Videoconferenties maken veel zakelijke reizen overbodig. Iedere onderneming die besluit om gebruik te maken van videoconferenties, levert op haar beurt een bijdrage aan de bescherming van ons milieu, bespaart natuurlijke hulpbronnen en versterkt tegelijkertijd haar concurrentiekracht.

Desondanks wil DEKOM AG (voorheen ViDOFON AG) de verantwoordelijkheid nemen en de interne processen milieuvriendelijk laten verlopen. De voorschriften dienen als voorbeeld voor de klant. Vergaderingen met het internationale team van DEKOM (voorheen ViDOFON) vinden bijvoorbeeld altijd via video- of audioconferentie plaats. Onvermijdelijke afspraken op de locatie van de klant worden met zorg ingepland om zo de belasting voor het milieu tot een minimum te beperken. Zo zijn onze medewerkers bijvoorbeeld verplicht om afspraken per regio en periode met elkaar te combineren of gebruik te maken van milieuvriendelijke vervoersmiddelen. De voorschriften bevatten ook bepaalde doelstellingen om medewerkers bijvoorbeeld door open communicatievormen en interne dienstaanwijzingen bewust te maken van wettelijke bepalingen op het gebied van milieubescherming,

“Onze natuurlijke hulpbronnen zijn niet oneindig. We dienen er op verantwoorde wijze mee om te springen, zowel in ecologisch als in economisch opzicht. De naleving van deze voorschriften biedt de kans om naast onze videoconferentieproducten een extra bijdrage te leveren aan de bescherming van ons klimaat.”, aldus Jörg Weisflog, directeur van DEKOM AG (voorheen ViDOFON AG)