Milieubescherming in plaats van Kerstmis

Het is algemeen bekend dat de voortdurende uitstoot van CO2 verregaande gevolgen heeft voor het wereldwijde klimaat. DEKOM (voorheen ViDOFON) strijdt als leverancier van videoconferentiesystemen tegen deze emissies en zorgt er door middel van zijn producten voor dat klanten van DEKOM (voorheen ViDOFON) het aantal dienstreizen kunnen terugbrengen zodat het milieu weer enigszins gespaard wordt.

06.02.2008 -

Dit jaar ontvingen klanten en leveranciers geen kerstgeschenk, maar werd het bespaarde geld aan het Wereldnatuurfonds geschonken. "Onze gift aan het WNF benadrukt onze inzet voor een beter milieu en de verbreiding van milieubesparende maatregelen", vertelt Jörg Weisflog, directeur van DEKOM AG (voorheen ViDOFON AG).

Het Wereldnatuurfonds (WNF) is een van de grootste en meest ervaren natuurbeschermingsorganisaties ter wereld en actief in meer dan 100 landen. Meer dan vijf miljoen donateurs ter wereld ondersteunen het WNF. In het wereldwijde netwerk van het WNF werken 59 nationale afdelingen, programmabureaus en partnerorganisaties met elkaar samen. Over de hele wereld voerden in 2006 ongeveer 4.000 medewerkers zo'n 2.000 projecten uit om de talrijke soorten planten en dieren te beschermen.